ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN NHIỆM KỲ 2006 – 2007

 

Mục tiêu trọng tâm:

* Công tác giáo dục:

  • Tập trung công tác giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống cách mạng trong Thanh Niên, tự hào về truyền thống 76 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 …, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống và giáo dục pháp luật trong thanh niên - học sinh.

  • Đa dạng về hình thức trong hoạt động giáo dục của Đoàn, nội dung phù hợp với thanh niên -  học sinh.

* Công tác hỗ trợ học tập:

  • Tạo điều kiện môi trường thuận lợi để hỗ trợ thanh niên – học sinh học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tay nghề, phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trẻ.

* Công tác xây dựng Đoàn và tập hợp Thanh niên:

  • Tăng cường các giải pháp nâng cao sức sống của chi đoàn, chất lượng Đoàn viên.
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cao hiểu biết về Đoàn – Hội trong lực lượng học sinh.

  • Tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích để tập hợp lực lượng thanh niên đến với tổ chức Đoàn – Hội.
  • Nâng cao chất lượng của phong trào tình nguyện và phong trào thực hiện CTTN.
KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG
Tuổi trẻ Trường Trung Cấp Nghề Bến Tre hăng hái học tập -
rèn luyện tay nghề - xung kích vì Tổ quốc,  
vì cộng đồng