Make your own free website on Tripod.com
Trang Chủ Đào Tạo Tuyển Sinh Diễn Đàn
    Tổng Quan Giới Thiệu
    Tổ Chức Nhân Sự
    Đào Tạo
    Quyền Lợi & Nghĩa Vụ
    Thời Khoá Biểu
    Tra Cứu Điểm
    Liên Kết Đào Tạo
    Giáo Án Điện Tử
    Thành Tích
    Thư Viện

       Liên Kết Website

Hãy Nhập Cụm Từ Tìm Kiếm

( Fonts Unicode)

 

 

THÔNG TIN WEBSITE

Lượt truy cập

Truy cập hôm nay

    Nhiệm Vụ & Quyền Hạn
  • Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỹ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tự tìm việc làm hoặc tiếp tục học lên theo trình độ cao hơn.

  • Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với các ngành nghề được phép đào tạo.

  • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

  • Tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo qui định của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội

  • Tuyển dụng quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường đủ về số lượng phù hợp với ngành nghề, qui mô, trình độ đào tạo.

  • Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

  • Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.

  • Phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong hoạt động dạy nghề về lập kế hoạch, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức thực tập nghề. Hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề, gắn dạy nghề với việc làm, thị trường lao động.

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẾN TRE

CSI: 59A1 - Đại Lộ Đồng Khởi - P. Phú Khương - Tx. Bến Tre

CSII: 94 - Hùng Vương - P. 2 - Tx. Bến Tre

Điện Thoại: (075) 822854 - 817080           Email: daynghebentre@.vn