SỞ LĐ – TB VÀ XH

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẾN TRE  

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         ---------oOo---------      

 

 
Bến Tre, ngày ………… tháng ……… năm 2007

NỘI QUY THI, KIỂM TRA HẾT MÔN HỌC

VÀ THI TỐT NGHIỆP

(Ban hành kèm Quyết định số…../QĐ - TCNBT  ngày …. tháng …. năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bến Tre)

 

Nội quy này áp dụng đối với học sinh các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn hệ chính quy tập trung tại Trường Trung cấp Nghề Bến Tre.

I.   Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Cán Bộ Giáo Viên Coi Thi:

1.  Cán bộ, giáo viên coi thi không được làm nhiệm vụ coi thi nơi có người thân (vợ, chồng, con,    anh, chị, em ruột) dự thi.

2.   Không sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trong pḥng thi, không được giúp đỡ học sinh làm bài dưới bất kỳ h́nh thức nào, không được làm việc riêng, không được hút thuốc và sử dụng các chất kích thích khác trong khi coi thi, phải có mặt đúng giờ và thường xuyên tại pḥng thi để làm nhiệm vụ theo tŕnh tự sau:

-       Ghi số báo danh vào chỗ ngồi của học sinh. Sau mỗi buổi thi cần phải thay đổi vị trí.

-     Gọi tên học sinh vào pḥng thi, kiểm tra các vật dụng học sinh mang vào pḥng thi,    hướng dẫn học sinh ngồi đúng chỗ

-     Gọi tên học sinh vào pḥng thi, kiểm tra các vật dụng học sinh mang vào pḥng thi,      hướng dẫn học sinh ngồi đúng chỗ quy định. Tuyệt đối không để học sinh mang vào pḥng thi các tài liệu (nếu đề thi, đề kiểm tra không cho phép sử dụng tài liệu) và vật dụng bị cấm như: giấy than, bút xóa, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm và các vật dụng khác.

-      Kư tên vào giấy thi và giấy nháp của thí sinh. Hướng dẫn học sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đầy đủ các mục cần thiết vào giấy thi, giấy nháp trước khi làm bài.

-      Nhắc nhở học sinh những điều cần thiết về kỷ luật pḥng thi.

-     Trước khi mở đề thi, đề kiểm tra cần giơ cao phong b́ để học sinh thấy rơ cả mặt trước và mặt sau c̣n nguyên nhăn niêm phong.  

3.  Cán bộ, giáo viên coi thi phải bảo vệ đề thi, đề kiểm tra trong khi thi, kiểm tra, không để lọt ra ngoài pḥng thi. Cán bộ, giáo viên coi thi không đứng gần học sinh khi họ đang làm bài. Khi học sinh hỏi điều ǵ, cán bộ, giáo viên coi thi chỉ được trả lời công khai trong phạm vi quy định.

4.   Chỉ cho học sinh rời khỏi pḥng thi sớm nhất là sau 2/3 thời gian làm bài, sau khi đă thu lại đề, bài  thi, giấy nháp. 15 phút trước khi hết giờ làm bài phải thông báo cho học sinh biết. 

5.      Nếu có học sinh vi phạm kỷ luật th́ cán bộ, giáo viên coi thi phải lập biên bản xử lư theo đúng quy định.

6.   Khi hết giờ làm bài, cán bộ, giáo viên coi thi yêu cầu học sinh ngưng làm bài và thu bài. Khi thu bài phải đếm đủ số tờ giấy thi đă nộp, yêu cầu học sinh tự ghi đúng số tờ và kư tên vào bản danh sách. Khi thu bài xong, cán bộ, giáo viên coi thi sắp xếp bài thi theo thứ tự số báo danh, các biên bản xử lư kỷ luật (nếu có) phải kèm theo bài thi của học sinh. Bài thi được niêm phong tại chỗ có chữ kư của hai cán bộ, giáo viên coi thi. Tuyệt đối không để nhầm lẫn hoặc mất bài thi.

II.    Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Học Sinh Trong Kỳ Thi, Kiểm Tra:

1.   Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày và trước giờ quy định 15 phút. Nếu đến trễ quá 15 phút sau khi đă mở đề th́ không được dự thi.

2. Thí sinh phải tŕnh thẻ học sinh hoặc thẻ dự thi trước khi vào pḥng thi. Trường hợp thí sinh      không có các loại giấy tờ trên th́ phải thông báo ngay với cán bộ, giáo viên coi thi để có hướng giải quyết phù hợp.

3.  Sau khi vào pḥng thi, thí sinh phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của cán bộ, giáo viên    coi thi.

4. Thí sinh chỉ được mang vào pḥng thi: bút viết (chỉ dùng bút xanh hoặc đen, không được dùng bút đỏ), bút ch́, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử cá nhân không có phím chữ cái, giấy thấm chưa dùng.

5.  Không được mang vào pḥng thi: tài liệu, giấy than, vũ khí, chất gây cháy nổ, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm và các vật dụng khác. Không được hút thuốc, không sử dụng điện thoại di động và các chất kích thích khác trong pḥng thi.

6.  Ghi đầy đủ các thông tin cần thiết của thí sinh vào giấy thi và giấy nháp có đủ chữ kư của cán bộ, giáo viên coi thi.

7.  Bài làm phải rơ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm kư hiệu riêng, không viết bút ch́, mực đỏ vào bài thi (trừ h́nh tṛn vẽ bằng compa được dùng bút ch́). Bài thi không được viết bằng hai thứ mực, các phần viết hỏng được dùng thước gạch chéo (không dùng bút xoá)

8.  Học sinh phải bảo vệ bài làm của ḿnh và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận.

9. Trong suốt quá tŕnh làm bài, thí sinh chỉ được ra ngoài pḥng thi khi có sự đồng ư của cán bộ, giáo viên coi thi. Nếu cần hỏi điều ǵ với cán bộ, giáo viên coi thi th́ phải hỏi công khai, tuyệt đối giữ ǵn trật tự pḥng thi. Trong trường hợp bị bệnh đột xuất phải báo cáo cho cán bộ, giáo viên coi thi để kịp thời xử lư.

10. Khi có thông báo hết giờ thi thí sinh phải ngưng làm bài và nộp cho cán bộ, giáo viên coi thi. Thí sinh được rời khỏi pḥng thi sớm nhất là sau 2/3 thời gian làm bài. Nếu không làm được bài thí sinh cũng phải nộp lại giấy thi. Khi nộp bài, thí sinh phải ghi rơ số tờ giấy thi đă nộp và kư tên xác nhận vào bản danh sách theo dơi thí sinh, không được nộp giấy nháp thay giấy thi. 

11.Thí sinh có quyền phát hiện, tố giác những hiện tượng vi phạm nội quy pḥng thi để Hội đồng thi xử lư kịp thời.

12.Thí sinh nào vi phạm những quy định trên, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lư theo quy chế hiện hành.

III.    Xử Lư Vi Phạm Nội Qui Đối Với Cán Bộ, Giáo Viên Coi Thi Và Học Sinh:

1.    Đối với cán bộ, giáo viên coi thi:

                    Cán bộ, giáo viên coi thi vi phạm nội quy, nếu có đủ chứng cứ th́ bị xử lư theo các h́nh thức sau:

      -     Khiển trách: áp dụng đối với những người vi phạm lỗi nhẹ trong khi thi hành nhiệm vụ.

      -     Cảnh cáo: áp dụng đối với những người vi phạm một trong các lỗi sau đây:

+ Để cho học sinh tự do quay cóp, mang và sử dụng tài liệu hoặc các phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, … tại pḥng thi.

+ Làm mất bài thi trong khi thu bài, vận chuyển hoặc chấm thi.

+ Chấm thi hoặc cộng điểm bài thi có nhiều sai sót.

+ Ra đề thi không đúng với chương tŕnh hoặc vượt quá phạm vi chương tŕnh.

     -  Tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức đối với những  người vi phạm một trong các lỗi sau:

+ Ra đề thi sai

+ Tham gia vào các hành động tiêu cực như: đưa đề thi ra ngoài hoặc đưa bài giải từ ngoài vào pḥng thi trong lúc đang thi.

+ Trực tiếp giải bài rồi hướng dẫn cho cá nhân hoặc tập thể học sinh lúc đang thi.

+ Gian lận khi chấm bài. Cho điểm không đúng quy định, vượt khung hoặc hạ điểm của học sinh.

     -   Buộc thôi việc hoặc bị truy tố trước pháp luật đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau:

+ Làm lộ đề thi, mua, bán đề thi.

+ Làm lộ số phách bài thi.

+ Sửa chữa, thêm, bớt vào bài làm của học sinh.

+ Sửa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi hoặc trong bản điểm.

+ Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của học sinh.  

2.      Đối với học sinh vi phạm nội quy:

      -    Cảnh cáo và cho tiếp tục thi, kiểm tra:

+ Trao đổi bài thi, giấy nháp, nh́n bài của thí sinh bên cạnh. Giám thị đă phát hiện nhắc nhở nhưng vẫn tái phạm th́ quyết định lập biên bản cảnh cáo và trừ 25% số điểm của bài thi môn đó.

+  Nếu thí sinh đă bị lập biên bản cảnh cáo và trừ 25% số điểm nhưng vẫn tiếp tục tái phạm th́ sẽ bị ghi vào biên bản vi phạm lần 2 và trừ 50% số điểm của bài thi môn đó.

+ Có thái độ và hành vi khiếm nhă với cán bộ, giáo viên coi thi sẽ bị lập biên bản cảnh cáo và trừ vào điểm xếp loại đạo đức của học sinh.

+ Thí sinh chuyền bài, cho chép bài th́ bị trừ 50% số điểm trên cả hai bài.

      -    Đ́nh chỉ thi, kiểm tra môn học và cho điểm 0:

+ Đă bị lập biên bản cảnh cáo như ở mục (2) và (3)  mức độ “Cảnh cáo và cho thi tiếp”  nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

+ Thí sinh bị phát hiện có sử dụng tài liệu khi làm bài thi th́ sẽ bị huỷ bài thi và đ́nh chỉ thi.

+ Sau khi đă mở đề thi, cán bộ, giáo viên coi thi phát hiện thí sinh đưa bài thi ra ngoài và nhận bài giải từ ngoài vào.

+ Thí sinh mang vào pḥng thi tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, ghi âm, ghi h́nh, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi.

     -  Đ́nh chỉ toàn bộ kỳ thi, kiểm tra và cho điểm 0, xử lư cho thôi học hoặc xét lưu Ban:

+ Viết, vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi và gây ảnh hưởng xấu.

+ Có hành vi kích động làm mất trật tự trong kỳ thi.

+ Có hành vi gây gỗ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi và lôi kéo các học  sinh khác cùng làm theo.

+ Thí sinh thi hộ và nhờ thi hộ.

+ Thí sinh mang vào pḥng thi vũ khí, chất gây cháy nổ.

            Các trường hợp học sinh vi phạm nội quy pḥng thi đều phải lập biên bản, trong đó có chữ kư của học sinh vi phạm và cán bộ, giáo viên coi thi. Phải báo cáo ngay với Trưởng ban coi thi hay Hội đồng thi để quyết định h́nh thức xử lư phù hợp. Trường hợp học sinh vi phạm không kư th́ cán bộ, giáo viên coi thi đều phải kư và ghi rơ trong biên bản là học sinh vi phạm không kư.

 

 

 

                                                                  Hiệu Trưởng

                

 

                                                                 (Đă Kư)

 

 

 
 

                                                                                                                

Make your own free website on Tripod.com