Trang Chủ Đào Tạo Tuyển Sinh Diễn Đàn
    Tổng Quan Giới Thiệu
    Tổ Chức Nhân Sự
    Đào Tạo
    Quyền Lợi & Nghĩa Vụ
    Thời Khoá Biểu
    Tra Cứu Điểm
    Liên Kết Đào Tạo
    Giáo Án Điện Tử
    Thành Tích
    Thư Viện
 
 
 

  Liên Kết Website

Hãy Nhập Cụm Từ Tìm Kiếm

( Fonts Unicode)

 

 

THÔNG TIN WEBSITE

Lượt truy cập

Truy cập hôm nay

  Quyền Lợi
 • Được học tập, rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề hoặc hợp đồng học nghề đã giao kết với nhà trường.

 • Được rút ngắn hoặc kéo dài thời gian thực hiện chương trình, được học lưu ban.

 • Được bảo lưu kết quả theo quy định.

 • Được nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập rèn luyện của mình.

 • Được cấp chứng chỉ nghề hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp nghề tương ứng với trình độ đào tạo.

 • Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường.

 • Được sử dụng thiết bị, phương tiện của nhà trường, của cơ sở sản xuất phục vụ cho việc học tập, thực hành, thực tập nghề và các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao. Được bảo đảm các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình học tập, thực hành, thực tập nghề theo quy định.

 • Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của tập thể người học nghề kiến nghị với nhà trường về các giải pháp góp phần xây dựng trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

 • Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo qui định.

  Nghĩa Vụ

 • Học tập rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

 • Tôn trọng giáo viên, cán bộ và nhân viên, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, thực hiện quy chế, nội quy của nhà trường.

 • Đóng học phí theo qui định.

 • Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.

 • Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực tập.

 • Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.

 • Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, tham gia xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẾN TRE

CSI: 59A1 - Đại Lộ Đồng Khởi - P. Phú Khương - Tx. Bến Tre

CSII: 94 - Hùng Vương - P. 2 - Tx. Bến Tre

Điện Thoại: (075) 822854 - 817080           Email: daynghebentre.vnn.vn